2019-10-03 11:28:52

Raspored individualnih razgovora s učiteljima

 

Učitelj

Dan

Sat

ANDREA PRELOG VUJIĆ

PONEDJELJAK

9:50-10:35

BILJANA FARKAŠ

UTORAK

9:50-10:35

LATICA HARAUZEK

SRIJEDA

10:50-11:35

VELIMIR TRESK

UTORAK

8:50-9:35

SANJA CINGEL

SRIJEDA

10:45-11:30

ZDENKA MILOBARA

SRIJEDA

11:40-12:25

SUZANA OKRUGIĆ

PETAK

8:50-9:40

VJEKOSLAV PALATINUŠ

PETAK

10:50-11:30

DANIJELA LOKNER

PONEDJELJAK

9:50-10:35

TAMARA IVIĆ

ČETVRTAK

10:50-11:30

MATEJA GALIĆ

ČETVRTAK

10:50-11:35

TATJANA MARŠIĆ

SRIJEDA

9:50-10:35

SINIŠA MILOSAVLJEVIĆ

PONEDJELJAK

9:50-10:35

DARIO KRULJAC

PONEDJELJAK

9:35-9:50

10:35-10:50

KRISTINA KROLO

SRIJEDA

10:35-11:25

MIRKO KROLO

SRIJEDA

12:30-13:15

MIROSLAV HANIŽAR

PONEDJELJAK

9:50-10:35

DRAGANA DROPULJA

SRIJEDA

15:30-15:45

IVICA PERKOVIĆ

PONEDJELJAK

12:30-13:15

ELENA BOŠNJAK

PETAK

9:50-10:35


Osnovna škola Antuna Gustava Matoša Čačinci