2019-03-21 16:18:00

Zelena knjižnica - radionica sa 6.razredom

U sklopu projekta Zelena knjižnica danas 21. ožujka obilježili smo Svjetski dan voda i Svjetski dan šuma radionicom uz korelaciju Prirode s učenicima 6. razreda.

U uvodnom dijelu sata knjižničarka je s učenicima porazgovarala o važnosti šuma i voda, kako za naše podneblje, tako i za bilo gdje na planetu, učenici su dali svoje viđenje za zaštitu šuma i voda, shvaćajući kako i oni, iako još uvijek djeca, mogu doprinijeti očuvanju prirodnih resursa. Nadalje, kroz video prikaze učenici su imali prilike upoznati prirodna bogatsva Hrvatske što se tiče šuma i voda, a potom upoznati Čuvare rijeka koji postoje u našoj susjednoj zemlji gdje su se lokalni mještani okupili i svojim tijelima spasili zagađenje nekoliko rijeka, uz poruku kako je bitan otpor onima koji ne misle na dobro svojoj zajednici i općenito svijetu, nego samo na sebe i svoju korist.

Učenici su na kraju sata izrazili želju kako bi jednoga dana voljeli živjeti na selu jer smatraju kako je život kvalitetniji na selu nego u gradu. Upravo tu kvalitetu donose čista pitka voda i šume u vidu čistog zraka i mirne okoline za život.


Osnovna škola Antuna Gustava Matoša Čačinci