2020-05-15 22:28:39

Međunarodni dan obitelji

Obilježili smo Međunarodni dan obitelji.

 

Radove učenika možete pogledati na: 

https://issuu.com/svjetlana.caric/docs/mdo


Osnovna škola Antuna Gustava Matoša Čačinci