2020-05-08 12:46:23

Majčin dan u 4.a razredu

   I u virtualnim učionicama nastojimo ne zaboraviti na naše zajedničke razredne planove.

   Nismo zaboravili ni na obilježavanje Majčinog dana, što je sada posebno nemoguće, jer su naše majke stalno uz nas. Za vrijeme školskog i domaćeg rada!

   Zato pjesmicu pjesnika Enesa Kišćevića posvećujemo svim majkama koje nas bodre, pomažu, vole, čuvaju ...

 

MOJA MAMA

ENES KIŠEVIĆ


Sve se okreće oko moje Mame,

sve se okreće zbog ljepote njene:

Tata se okreće,

Zemlja se okreće,

Sunce se okreće

A Mama se okreće samo oko mene.

 

   Naš poklon MAMAMA su pjesmice koje su učenici napisali u online nastavi na satu hrvatskog jezika, a na satu likovne kulture izradili su cvijet od žice i najlon čarape.

  I da se virtualno može biti vrijedan, kreativan, zahvalan… pokazuju nam naši radovi.

    Sretan Majčin dan!

 

                                                                                      Učiteljica 4. a razreda

                                                                                      Danijela Lokner

 

 


Osnovna škola Antuna Gustava Matoša Čačinci