preskoči na sadržaj

Osnovna škola Antuna Gustava Matoša Čačinci

vijesti

Izbor kandidata po natječaju - OBAVIJEST

Autor: Administrator , 4. 2. 2022. 15:12

Obavijest možete pročitati na poveznici:

OBAVIJEST.

 [više]

Rezultati testiranja u postupku vrednovanja kandidata/tkinja u natječaju za voditelja/ice računovodstva

Autor: Administrator , 2. 2. 2022. 12:12

Rezultate vrednovanja možete pogledati na poveznici:

 

REZULTATI.

 [više]

Poziv na testiranje

Autor: Administrator , 25. 1. 2022. 11:33

Poziv kandidatima na testiranje se nalazi na sljedećoj poveznici:

TESTIRANJE

 [više]

J A V N I N A T J E Č A J za davanje u najam/zakup školskog prostora Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 21. 12. 2021. 13:05

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, ČAČINCI

TRG KARDINALA FRANJE KUHARIĆA 3, 33514 ČAČINCI

KLASA: 372-01/21-01/3

URBROJ:2189-29-21-01

ČAČINCI, 21. prosinca 2021.g.

 

Na temelju čl. 4. i 6. Odluke o uvjetima i načinu korištenja imovine školskih ustanova čiji je osnivač Virovitičko-podravska županija u poslovne svrhe (KLASA: 406-01/21-02/5, URBROJ: 2189/1-07/8-21-1 od 14. lipnja 2021.g.), Osnovna škola Antuna Gustava Matoša, Čačinci objavljuje

                                              

 

J A V N I  N A T J E Č A J

za davanje u najam/zakup školskog prostora

 

Osnovna škola Antuna Gustava Matoša, Čačinci daje u najam/zakup slijedeći prostor na adresi sjedišta:


 

  1. Predmet natječaja je najam/zakup sportske dvorane do 300 m2
  2. Predmet natječaja je najam/zakup sportske dvorane iznad 300 m2
  3. Klasična učionica za nastavu stranih jezika i ostalu teorijsku nastavu
  4. Dvorana se daje u najam/zakup za sportske aktivnosti i druge programe koji se u njoj mogu izvoditi;
  5. Školska dvorana se iznajmljuje na vrijeme od 10. siječnja do 31. prosinca 2022.g.

u vremenu kada je prostor slobodan, odnosno kada ga ne koristi škola.

Prostor se ne iznajmljuje za vrijeme kolektivnih godišnjih odmora. 

       6.  Dvorana se daje u najam/zakup radnim danima, od ponedjeljka do petka.

Subotom i nedjeljom dvorana se daje u najam/zakup prema potrebama.

Ponuditelj je obvezan navesti željeni termin te broj sati korištenja. Raspored korištenja napravit će se u dogovoru korisnika i škole.

      7.   Minimalna cijena najma/zakupa: 

            - sportska dvorana za sportske klubove 80,00 kn/ h

            - sportska dvorana za sportske klubove za pripremu i održavanje 200,00 kn/ h

 utakmica subotom i nedjeljom.                      

       8.  - klasična učionica za nastavu stranih jezika i ostalu teorijsku nastavu          20,00 kn/ h                                                                                                                                                                                                                      

Ponude na javni natječaj mogu dostaviti fizičke i pravne osobe.

Ponuda za najam/zakup mora sadržavati ime i prezime, OIB ponuditelja, adresu prebivališta i kontakt broj ponuditelja, ime i prezime, OIB odgovorne osobe,  s točnom naznakom i vrstom aktivnosti koju želi provoditi u unajmljenom/zakupljenom prostoru, broj sati tjedno te podatak o ponuđenoj visini najma.

 

Ponude se dostavljaju na adresu škole: Osnovna škola Antuna Gustava Matoša, Čačinci,  Trg kardinala Franje Kuharića 3, Čačinci, 33514 Čačinci, s naznakom „Za natječaj – najam“ u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Antuna Gustava Matoša, Čačinci  te na mrežnim stranicama Virovitičko-podravske županije. 

Sukladno čl. 4. Odluke o uvjetima i načinu korištenja imovine školskih ustanova čiji je osnivač Virovitičko-podravska županija u poslovne svrhe, natječaj ostaje otvoren do kraja sljedeće kalendarske godine, odnosno do popunjavanja svih slobodnih termina.        

O rezultatu natječaja ponuditelji će biti obaviješteni u zakonskom roku.. Ponude s nepotpunom dokumentacijom, ponude koje ne odgovaraju uvjetima natječaja te ponude ponuditelja koji imaju dugovanja prema Osnovnoj školi Antuna Gustava Matoša, Čačinci neće se razmatrati.

Za sve potrebne informacije o predmetu oglasa i za razgledavanje prostora zainteresirani se mogu javiti na telefon 033/684-006.

                                                 

                                                                                             Ravnateljica:

                                                                                   Kristina Krmpotić, prof

 [više]

Rezultati testiranja u postupku vrednovanja kandidata/tkinja u natječaju za radno mjesto učitelja/učiteljice hrvatskog jezika i književnosti

Autor: Administrator , 5. 11. 2021. 15:07

OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA

 

Rezultati testiranja u postupku vrednovanja kandidata/tkinja u natječaju za radno mjesto učitelja/učiteljice razredne nastave

održanog 05. 11. 2021. godine.

 

R.b.

Šifra kandidata/tkinje

Pisani dio bodovi

Usmeni dio     bodovi           

Ukupno bodovi

1.

agm1

9/10

30/30

39/40

 

Čačinci, 05. 11. 2021.

 

 

Predsjednica Povjerenstva:

Svjetlana Carić

 [više]

Izbor kandidata po natječaju- OBAVIJEST

Autor: Administrator , 5. 11. 2021. 12:19

OBAVIJEST

 [više]

Poziv kandidata na testiranje

Autor: Administrator , 29. 10. 2021. 15:35

U priloženom dokumentu nalazi se

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA NATJEČAJA ZA

POPUNU RADNOG MJESTA:

 

HRVATSKI JEZIK (PDF)

MATEMATIKA (PDF)

 [više]

Natječaj za popunu radnog mjesta: UČITELJ/ICA HRVATSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

Autor: Administrator , 20. 10. 2021. 13:31

KLASA:602-01/21-01/122

URBROJ:2189-29-21-01

Čačinci, 20. listopada 2021.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19., 64/20.) , Pravilnika o radu OŠ Antuna Gustava Matoša, Čačinci i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Antuna Gustava Matoša, Čačinci, Osnovna škola Antuna Gustava Matoša, Čačinci raspisuje

 

                                                        NATJEČAJ

                                          za popunu radnog mjesta:                                                

 

  1. UČITELJ/ICA HRVATSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI - 1 izvršitelj (m/ž), na određeno nepuno radno vrijeme, 24 sati ukupnog tjednog zaduženja

Ostatak natječaja možete pogledati klikom na VIŠE ili na poveznicu:

NATJEČAJ.

 [više]

Natječaj za popunu radnog mjesta: UČITELJ/ICA MATEMATIKE

Autor: Administrator , 20. 10. 2021. 13:19

KLASA:602-01/21-01/123

URBROJ:2189-29-21-01

Čačinci, 20. listopada 2021.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19., 64/20.) , Pravilnika o radu OŠ Antuna Gustava Matoša, Čačinci i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Antuna Gustava Matoša, Čačinci, Osnovna škola Antuna Gustava Matoša, Čačinci raspisuje

 

                                                       NATJEČAJ

                                          za popunu radnog mjesta:                                                

 

  1. UČITELJ/ICA MATEMATIKE - 1 izvršitelj (m/ž), na neodređeno nepuno radno vrijeme, 9 sati ukupnog tjednog zaduženja

Ostatak natječaja možete pogledati klikom na VIŠE ili na poveznicu:

NATJEČAJ.

 [više]

Natječaj za najam školskih prostora Vijest ima dokument u privitku

Autor: Kristina Krmpotić, 29. 12. 2020. 12:19

KLASA:602-01/20-01/214

URBROJ:2189-29-20-01

Čačinci, 29.12.2020.

 

Na temelju čl. 4. i 6. Odluke o uvjetima i načinu korištenja imovine školskih ustanova čiji je osnivač Virovitičko-podravska županija u poslovne svrhe (KLASA: 406-01/20-02/07 URBROJ: 2189/1-07/8-20-1 od 10. prosinca 2020. godine) , Osnovna škola Antuna Gustava Matoša, Trg kardinala Franje Kuharića 3, 33514 Čačinci objavljuje;

 

Javni natječaj za davanje u najam školskog prostora

 

      1.  Predmet natječaja je najam slijedećih prostora : (velika i mala dvorana i vanjsko igralište).

      2.  Prostori se iznajmljuju za sportske aktivnosti i druge programe koji se u njima mogu izvoditi.

      3.  Prostori pod točkom 1. iznajmljuju se na rok od 1.siječnja 2021. do 31. prosinca 2021.g.

      4. Prostori pod točkom 1. se iznajmljuje u terminima od 15:00-22:00 sata.

      5.  Minimalna cijena najma dvorane za 1. sat korištenja iznosi:

           - za športske škole čija je aktivnost od posebnog interesa za Županiju ( mladi do 19 godina) 10,00            kuna / sat, dok se cijena za seniorske klubove utvrđuje u iznosu od 25,00 kuna/ sat

           - za organiziranu rekreaciju a) VELIKA DVORANA: 100,00 kuna/ sat

                                                         b) MALA DVORANA : 50,00 kuna/ sat

      6.  Ponuda mora sadržavati:

        a)     Puni naziv korisnika, adresu, OIB, ime i prezime osobe za kontakt te telefonski broj ponuditelja

   b)     Vrstu aktivnosti koju želi provesti u iznajmljenom prostoru

   c)     Željeni termin i trajanje termina

   d)     Iznos ponude

   e)     Ponude mogu dostaviti pravne i fizičke osobe

      7.  Ponude se dostavljaju na adresu škole do 31. siječnja 2021. godine

 

OŠ Antuna Gustava Matoša, Čačinci

Trg kardinala Franje Kuharića 3

33 514 Čačinci

S naznakom „ Natječaj za dvoranu“,           

Natječaj će biti objavljen na web stranici Virovitičko-podravske županije, web stranici Škole i oglasnoj ploči Škole.

Najam  športske dvorane prilagođavat će se aktualnoj epidemiološkoj situaciji i realizirati će se sukladno uputama Stožera Civilne zaštite Republike Hrvatske i nadležnog lokalnog stožera.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se  ponuda koja uz  ispunjenje  svih uvjeta iz javnog natječaja sadrži i najviši iznos najamnine.

 O rezultatu natječaja ponuditelji će biti obaviješteni u roku 8 dana od dana zaključenja natječaja. Sve    dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti u tajništvu OŠ A. G. Matoša, Čačinci, Trg kardinala          Franje Kuharića 3 ili na tel. 033/684-006.                                                                                                                                Ravnateljica:

                                                                                        Kristina Krmpotić, prof. ,v.r.

 [više]

Rezultati testiranja u postupku vrednovanja kandidata/tkinja u natječaju za radno mjesto učitelja/učiteljice razredne nastave

Autor: Svjetlana Carić, 16. 12. 2020. 14:23

OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA

 

Rezultati testiranja u postupku vrednovanja kandidata/tkinja u natječaju za radno mjesto učitelja/učiteljice razredne nastave

održanog 16. 12. 2020. godine.

 

R.b.

Šifra kandidata/tkinje

Pisani dio

bodovi

Usmeni dio

bodovi                 

Ukupno bodovi

1.

agm9

19,5/20

30/30

49,5/50

 

Čačinci, 16. 12. 2020.

 

 

Predsjednica Povjerenstva:

Svjetlana Carić

 [više]

Poziv na testiranje kandidata Vijest ima dokument u privitku

Autor: Svjetlana Carić, 9. 12. 2020. 09:10

U priloženom dokumentu nalazi se

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA

 

u postupku natječaja za radno mjesto učitelja/učiteljice razredne nastave na određeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, koji je objavljen dana 28. listopada 2020. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Antuna Gustava Matoša, održat će se dana 16. 12. 2020. godine, s početkom u 9:30 sati, u Osnovnoj školi Antuna Gustava Matoša, u Čačincima, u informatičkoj učionici.

 [više]

Natječaj za popunu radnog mjesta: UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 28. 10. 2020. 12:52

KLASA:602-01/20-01/186

URBROJ:2189-29-20-01

Čačinci, 28. listopada 2020.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19., 64/20.) , Pravilnika o radu OŠ Antuna Gustava Matoša, Čačinci i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Antuna Gustava Matoša, Čačinci, Osnovna škola Antuna Gustava Matoša, Čačinci raspisuje

 

                                                                 NATJEČAJ

                                                     za popunu radnog mjesta:

 

UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE - 1 izvršitelj (m/ž), na određeno puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog zaduženja , rad u PŠ Humljani

 

(Kliknuti na opširnije)

 [više]

Imenovanje službenika za informiranje

Autor: Administrator , 8. 10. 2020. 01:25

Imenovanje službenika možete pogledati na poveznici:

SLUŽBENIK.

 [više]

Odluka o visini cijene školske kuhinje

Autor: Administrator , 8. 10. 2020. 01:20

Odluku možet pogledati na poveznici:

ODLUKA.

 [više]

Javni natječaj za davanje u najam školskog prostora

Autor: Administrator , 13. 12. 2019. 21:54

 

Javni natječaj možete i pogledati klikom na poveznicu:

Javni natječaj.

 [više]

Javni poziv za upis djece u program predškole

Autor: Administrator , 13. 12. 2019. 21:49

Javni poziv možete pogledati i klikom na sljedeću poveznicu:

Javni poziv.

 [više]

Odluka o korištenju obrazovnih materijala

Autor: Administrator , 15. 7. 2019. 15:22

Odluku o korištenju obrazovnih materijala možete vidjeti klikom na POVEZNICU.

Uz odluku nalaze se i sljedeći dokumenti:

Katalog udžbenika 2019./2020. šk.god.

Katalog udžbenika 2014.

Popis odabranih drugih materijala 1., 5., i 7. razred

 [više]

Odluka o udžbenicima

Autor: Administrator , 4. 7. 2019. 13:15

Odluku možete pogledati i na poveznici: ODLUKA.

Rezultate izbora udžbenika možete vidjeti na sljedećoj poveznici:               UDŽBENICI.

Rezultate možete pogledati u PDF formatu na sljedećoj poveznici:

UDŽBENICI PDF.

 [više]

Arhiva naših vijesti   
 Logo Škole

 

Udžbenici 2021./2022.šk.g.
Korisni linkovi
Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Obrasci
Udžbenici
Dokumenti
Brojač posjeta
Ispis statistike od 1. 10. 2012.

Ukupno: 218062
Ovaj mjesec: 923
Ovaj tjedan: 157
CMS za škole logo
Osnovna škola Antuna Gustava Matoša Čačinci / Trg kardinala Franje Kuharića 3, HR-33514 Čačinci / www.os-agmatosa-cacinci.skole.hr / ured@os-agmatosa-cacinci.skole.hr
preskoči na navigaciju